Styrelse

JUS verksamhet genomförs av dess ideella styrelse som sammanträder månatligen. Styrelsen strävar efter att bestå utav representanter från olika medlemsföreningar och städer i Sverige.

Verksamhetens högst beslutande organ är årsmötet, där lämpliga kandidater presenteras av Valberedningen. Är du intresserad av att sitta med i JUS styrelse? Kontakta valberedningen@jusungdom.org.

styrelseMedlemmar

Ordförande

Hanna Nir

Vice Ordförande

Mira Malm-Kelber

Kassör

Sharon Vos

Ledamot

Tova Lebens

Ledamot

Daniel Leviathan

Ledamot

Eszter Bartholdsson

Ledamot

Daniel Lazer

Ledamot

Hanna Jensen

suppleant

Raz Skoury Pettersson

Kansli

Generalsekreterare

NAima grossman