Styrelse

Om styrelsen

JUS styrs av en ideell styrelse, vald av årsmötet på ett år i taget. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

JUS försöker i möjligaste mån ha representanter i styrelsen från olika medlemsföreningar och olika städer i Sverige.

Valberedningen arbetar varje år med att ta fram lämpliga kandidater till JUS styrelse. Är du intresserad av att sitta med i JUS styrelse? Kontakta valberedningen@jusungdom.org.

Styrelsemedlemmar

Talli David

Talli David

Ordförande
talli@jusungdom.org

Benjamin Blecher

Benjamin Blecher

Vice ordförande
benjamin@jusungdom.org

Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Kassör
ellen.nilsson@jusungdom.org

 

Eliot Moskowicz

Eliot Moskowicz

Ledamot
eliot@jusungdom.org

 

David Castellanos

David Castellanos

Suppleant
david@jusungdom.org

 

 

 

Kansli

Nina Tojzner

Nina Tojzner

Generalsekreterare
nina.tojzner@jusungdom.org