Styrelse

Om styrelsen

JUS styrs av en ideell styrelse, vald av årsmötet på ett år i taget. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

JUS försöker i möjligaste mån ha representanter i styrelsen från olika medlemsföreningar och olika städer i Sverige.

Valberedningen arbetar varje år med att ta fram lämpliga kandidater till JUS styrelse. Är du intresserad av att sitta med i JUS styrelse? Kontakta valberedningen@jusungdom.org.

Styrelsemedlemmar

Benjamin Blecher

Benjamin Blecher

Ordförande
benjamin@jusungdom.org

Hanna Nir

Hanna Nir

Vice Ordförande
hanna.n@jusungdom.org

 

Alexander Ljungh

Kassör
alexander@jusungdom.org

 

Daniel Vaknine

Daniel Vaknine

Ledamot
daniel@jusungdom.org

 

David Castellanos

David Castellanos

Ledamot
david@jusungdom.org

 

Hanna Jensen

Ledamot
hanna.j@jusungdom.org

 

Kansli

Nina Tojzner

Nina Tojzner

Generalsekreterare
nina.tojzner@jusungdom.org