Styrelse

JUS verksamhet genomförs av dess ideella styrelse som sammanträder månatligen. Styrelsen strävar efter att bestå utav representanter från olika medlemsföreningar och städer i Sverige.

Verksamhetens högst beslutande organ är årsmötet, där lämpliga kandidater presenteras av Valberedningen. Är du intresserad av att sitta med i JUS styrelse? Kontakta valberedningen@jusungdom.org

styrelseMedlemmar

Ordförande

Hanna nir

Vice Ordförande

Mira Malm-Kelber

Kassör

David Castellanos

Ledamot

Tova lebens

Ledamot

sharon vos

suppleant

hanna jensen

Kansli

Generalsekreterare

Nina tojzner