Styrelse

JUS verksamhet genomförs av dess ideella styrelse som sammanträder månatligen. Styrelsen strävar efter att bestå utav representanter från olika medlemsföreningar och städer i Sverige.

Verksamhetens högst beslutande organ är årsmötet, där lämpliga kandidater presenteras av Valberedningen. Är du intresserad av att sitta med i JUS styrelse? Kontakta valberedningen@jusungdom.org.

styrelseMedlemmar

Ordförande

Daniel Janouch

Vice Ordförande

Mira Malm-Kelber

Kassör

Sharon Vos

Ledamot

Theo Loefler

Ledamot

Hannah Stutzinsky

Ledamot

Naomi Manderman

Ledamot

Leah Shacham Nilsson

SUPPLEANT

RAZ SKOURY PETTERSSON​

suppleant

Raz Skoury Pettersson

Kansli

Generalsekreterare

NAima grossman