Styrelse

Om styrelsen

JUS styrs av en ideell styrelse, vald av årsmötet på ett år i taget. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

JUS försöker i möjligaste mån ha representanter i styrelsen från olika medlemsföreningar och olika städer i Sverige.

Valberedningen arbetar varje år med att ta fram lämpliga kandidater till JUS styrelse. Är du intresserad av att sitta med i JUS styrelse? Kontakta valberedningen@jusungdom.org.

Styrelsemedlemmar

Anna Simon Karlsson

Anna Simon Karlsson

Ordförande

Daniel Blecher

Daniel Blecher

Vice ordförande

Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Kassör

Eliot Moskowicz

Eliot Moskowicz

Ledamot

Yael Mosesson

Yael Mosesson

Ledamot

Nina Tojzner

Nina Tojzner

Generalsekreterare

Emma Winroth

Emma Winroth

Suppleant