Om verksamheten

MEDLEMSföreningar

BUK
Bajit Ung Kultur
 
BUK är ett nätverk för unga judiska skapare i Stockholm och riktar sig till målgruppen 15-30 år som håller på eller vill börja med olika kulturella aktiviteter. Vi har olika konstutställningar, photowalk i stan etc. Kontakta oss här.
LAJF

Lunds Akademiska Judiska Förening

 

JDF

JDF (Judiska dator- och spelföreningen)

JDF:S syfte är främst att främja judiskt ungdomsliv i Stockholm med ett fokus på datorer och spel. Kontakta oss här.

JIFS

JIFS (Judiska Idrottsföreningen i Skåne
Vi vill samla judiska barn och ungdomar i Skåne till sportsliga och kulturella aktiviteter. Vi vill bygga kamratskap, gemenskap, stärka den judiska identiteten bland ungdomar och samtidigt främja den judiska kulturen. Kontakta oss här.

JSG
JSG ( Judisk Student Göteborg)
 
JSG är en studentförening som arbetar för ett aktivt judiskt studentliv i Göteborg. Detta görs genom att bibehålla den gemenskap som redan finns, samtidigt som vi hittar nya sätt och nya människor som utökar och uppdaterar gemenskapen. Flera gånger om året arrangeras det evenemang i många olika skepnader t.ex: Shabbatmiddagar, fester, friluftsaktiviteter (grillningar och dylikt) och fotbollskvällar m.m. JSG vill alltid växa och vill alltid bli bättre, och har som mål att vara den självklara organisationen att kontakta om man bor eller besöker Göteborg. Kontakta oss här.

JUF

JUF (Judiska Ungdomsföreningen)

JUF är en ideell organisation i Stockholm som riktar sig mot ungdomar mellan 14-17. Vårt syfte är att främja det judiska ungdomslivet genom shabbatmiddagar, spel- och filmkvällar och andra evenemang kopplat till judiska högtider. Kontakta oss här.

JUGBG

JUGBG (Judisk Ungdom Göteborg)

Vi strävar efter att få judiska ungdomar i Göteborg mer aktiva i ett judiskt ungdomsliv på ett så roligt sätt som möjligt.

Det vi gör är att hålla i olika evenemang. Allt ifrån aktiviteter inför purim, pesach, yom kippur och andra seder högtider med de lite mindre barnen till Shabbat Irguns och shabbat middagar för de lite äldre. Vi har även aktiviteter då och då utan koppling till högtider för att ge de judiska ungdomarna en roligare och mer avslappnad tanke om det judiska livet. Vi gör mycket för att försöka förmedla den gemenskap bland alla judiska vänner som vi i JUGBG känner. Kontakta oss här.

JUJkpg
JUJkpg (Judisk Ungdom i Jönköping)
 
JUJKP är en judisk ungdomsförening i Jönköping med omnejd. Vi samlar unga från Smålands alla hörn för att ge unga en samhörighet där det inte finns en församling - för jude ska man kunna vara i hela Sverige! Våra aktiviteter har ofta koppling till judiska högtider som shabbatmiddagar och liknande, men består även av andra roliga aktiviteter som stärker vår gemenskap som unga judar. Kontakta oss här
JUM
JUM (Judisk Ungdom Malmö)
Judisk Ungdom Malmö är en ideell organisation vars ändamål är att främja det judiska ungdomslivet i Malmö. JUM är för den som är ung och vill upptäcka den judiska gemenskapen! Judisk Ungdom Malmö arrangerar middagar, seminarium, fester och liknande för dig som är 18+. Kontakta oss här.
JUSK

JUSK (Judisk Ungdom i Skåne)

JUSK är en ideell judisk ungdomsförening vars syfte att skapa en levande och aktiv judisk ungdomsliv i Södra Sverige.

JUSK är en judisk ungdomsorganisation med demokratiska grundvärderingar och föreningen är öppet för alla att engagera sig i föreningslivet.

JUSK organiserar judiska sociala, kulturella och religiösa aktiviteter samt utbildningsprogram och läger med judiskt innehåll.

Huvudmålgruppen är barn och ungdomar i åldern 6-25 år, men vi vill gärna engagera även ungdomarnas familjerna i föreningsverksamheten. Kontakta oss här.

Judiska Filmklubben

Kontakta oss här.

MoHo

MoHo( Moishe House)

Moishe House Stockholm är en samlingsplats för unga judar i Stockholm, och ingår i ett globalt nätverk av 100 liknande projekt. Vi erbjuder ett välkomnande, roligt och alternativt hem för unga judar i åldern ca 20-30 år från hela världen. Vi anordnar event alltifrån shabbat middagar, bokcirklar, filmkvällar, debatter, fester, utomhusaktiviteter och volontärarbete. Vår ambition är att vara en plats där nya vänner möts, nya erfarenheter skaffas och där nya lärdomar skapas. Kontakta oss här.

NJUM

NJUM (Nya Judisk Ungdom Malmö)
NJUM verkar för att bevara barn och ungdomslivet i Sverige. Vi lägger ett fokus på Malmö via aktiviteter som sker lokalt men verkar för att organisera evenemang för hela Skandinavien. Kontakta oss här.

Nya BA

NYA BA Sthlm - Nya Bnei Akiva Stockholm

Bnei Akiva Stockholm är en judisk ungdomsrörelse byggd på idealet torah ve avoda (religion och arbete). Genom roliga program och läger vill vi stärka barn och ungdomars judiska identitet.

Nya JF
NYA JF(Nya Judiska Förningen)

Nya JF är verksamma i Stockholm och är en ideell organisation som har till ändamål att främja judiskt ungdomsliv i Stockholm. Nya JF vill även ge möjligheten till icke-judiska ungdomar att uppleva hur judar lever i det svenska samhället. Vi anordnar pubar och fester av olika slag. Kontakta oss här.
SJUF
SJUF - Skandinaviska Judiska Ungdomsförbundet
 
SJUF startades 1925 och är ett socialt och kulturellt evenemang som äger rum varje år under den svenska nyårshelgen i tre dygn, varje år i en annan stad. Under dessa tre dagar har vi tillsammans middagar/ sittningar, aktiviteter, föreläsningar, dans m.m. SJUFs syfte är att låta ungdomar från Skandinavien mötas, lära känna varandra och skapa nya vänskapsband. Kontakta oss här.
Unga Judar

Unga judar
Unga judar verkar i Stockholm och samlar unga judar för gemenskap genom olika aktiviteter. Kontakta oss här.

Änglagård

Änglagård

Änglagård är en uppskattad ungdomsledarutbildning för 17-åriga judiska ungdomar i Sverige inom ledarskap, Israel och judendom. Vi grundades 1991 och vårt syfte är att säkerställa att det i framtiden ska finnas kunniga judiska ungdomsledare i de judiska församlingarna i Sverige.

 

På sommaren arrangerar vi Änglagård sommarläger, som är en ledarskapsutbildning under två veckor och erbjuder en fantastisk gemenskap, intressanta föreläsare och en härlig sommar. Kontakta oss här och besök vår hemsida.

ÖJUF

ÖJUF (Östergötlands Judiska Ungdomsförening)
ÖJUF vänder sig till unga judar i Östergötland. Vi anordnar aktiviteter, både religiösa som shabbatmiddagar eller andra aktiviteter bara för att umgås som biobesök. Vi arbetar även en del med påverkansarbete för den judiska minoriteten. Kontakta oss här.

Styrelsen

JUS verksamhet genomförs av dess ideella styrelse som sammanträder månatligen. Styrelsen strävar efter att bestå utav representanter från olika medlemsföreningar och städer i Sverige.

Verksamhetens högst beslutande organ är årsmötet, där lämpliga kandidater presenteras av Valberedningen. Är du intresserad av att sitta med i JUS styrelse? Kontakta valberedningen@jusungdom.org

styrelseMedlemmar

Ordförande

Hanna nir

Vice Ordförande

Mira Malm-Kelber

Kassör

David Castellanos

Ledamot

Tova lebens

Ledamot

sharon vos

suppleant

hanna jensen

Kansli

Generalsekreterare

Nina tojzner