Om projektet

@Stoltjude – om judiskt liv i Sverige är baserat på vårt instagramkonto. Kontot startades 2015 av judiska ungdomsförbundet med syfte att skildra unga svenska judars röster och våga vara stolta över vår identitet. Med tiden utvecklades kontot alltmer till att visa på den breda mångfalden med alla olika berättelser. Under flera år fanns en ambition att föreviga några av berättelserna genom att ta fram en bok.

Under 2021 förverkligades äntligen ambitionen och ett 70-tal olika röster utgör idag @stoltjude- om judiskt liv i Sverige. Syftet med boken är att på ett personligt och lättläst sätt bjuda hem läsaren in till oss. Hur är det att vara jude idag i Sverige? Vad betyder det egentligen? Är alla judar religiösa och finns det bara ett sätt fira högtider på? Genom vår bok vill vi visa på mångfalden och bredden och med en önskan att svara på några av dessa frågor.

Boken är indelad i sex tematiska ämnen med en informativ text inför varje kapitel. Precis som andra minoriteter och kulturer har vi en del uttryck och begrepp som skiljer sig från majoritetssamhället. För att förklara dessa finns det korta förklaringar i marginalen samt en uppslagsdel i slutet, som är den mest omfattande svensk-judisk-relaterade uppslagsdelen idag.

@Stoltjude har tryckts i tre upplagor om 6500 exemplar och har främst skickats till skolor och bibliotek. Den går också att beställa här.