Bli medlem

Ansökan

2 + 13 =

Frågor & Svar

Vem har rätt att bli medlem i JUS?

 • Föreningen ska ha minst 3 medlemmar
 • Minst 60 % av styrelsen ska vara mellan 6 – 25 år
 • Minst 60 % av medlemmarna ska vara mellan 6 – 25 år
 • Föreningen ska vara demokratisk
 • Föreningen ska inte få stöd av Riksidrottsförbundet
 • Medlemskapet kostar 100 kr/år

Vad får man som medlem?

 • En stor bidragspott att söka varje år
 • Administrativ hjälp
 • Ett konto på vårt administrationssystem eBas
 • En medlemsvärvningstjänsts om gör det lätt att värva medlemmar
 • Opinionsbildning i Sverige gällande ungdomsfrågor och antisemitism

Vad förbinder du dig som medlem?

 • En gång/år skicka in ett signerat årsmötesprotokoll
 • En gång/år skriva en kort verksamhetsrapport
 • Ansöka och redovisa bidrag
 • Värva medlemmar
 • Vårt kansli hjälper er med detta!

Har du fler frågor?

Välkommen att kontakta oss!