Bli medlem

Ansökan

1 + 11 =

Frågor & Svar

Vem har rätt att bli medlem i JUS?

  • Föreningen ska ha minst 3 medlemmar
  • Minst 60 % av styrelsen ska vara mellan 6 – 25 år
  • Minst 60 % av medlemmarna ska vara mellan 6 – 25 år
  • Föreningen ska vara demokratisk
  • Föreningen ska inte få stöd av Riksidrottsförbundet
  • Medlemskapet kostar 100 kr/år

Vad får man som medlem?

  • En stor bidragspott att söka varje år
  • Administrativ hjälp
  • Ett konto på vårt administrationssystem eBas
  • En medlemsvärvningstjänsts om gör det lätt att värva medlemmar
  • Opinionsbildning i Sverige gällande ungdomsfrågor och antisemitism

Vad förbinder du dig som medlem?

  • En gång/år skicka in ett signerat årsmötesprotokoll
  • En gång/år skriva en kort verksamhetsrapport
  • Ansöka och redovisa bidrag
  • Värva medlemmar
  • Vårt kansli hjälper er med detta!

Har du fler frågor?

Välkommen att kontakta oss!