verksamhet

VERKSAMHETSOMRÅDEN

JUS deltar i debatter, seminarium och samråd med politiker, tjänstemän och andra ungdomsförbund i Sverige. JUS hjälper medlemsföreningarna genom att:

  • vara behjälpliga vid all typ av föreningsarbete
  • utbilda föreningsmedlemmar i konsten att driva en förening
  • dela ut bidrag för att främja medlemsföreningarnas verksamheter
  • söka finansiellt stöd från myndigheter.

FINANSIERING

JUS mottar årligen stadsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor (MUCF). Andelen och summan av stadsbidrag regleras av vårt antal medlemsföreningar och antal tillhörande medlemmar.

ÅRSMÖTE

JUS högsta beslutande organ är årsmötet. Det betyder helt enkelt att JUS leds av sina medlemmar. Det är på årsmötet på JUS verksamhet bestäms och det är genom medlemsföreningarnas ombud som den nya styrelsen får sitt förtroende. JUS håller årsmöte varje år under mars – april. Kallelsen till årsmötet går ut till alla medlemsföreningar innan årsmötet i enlighet med stadgan.